"Bollas" make Karl Johansson


Fotona kommer från Esters fotoalbum.


© G Segerstedt 2000-02-20