Karl och Ingeborg (Frideborg Bolla) Johansson med dottern Ingrid - begravd på Fägre näst nya kyrkogård - nästan mitten - baksida mot öster - stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-02-19


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!