Ester (moster Ester) Karlsson - begravd på Fägre nya kyrkogård - längst ned med baksida mot väster - stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-02-19


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!