Georg Andersson (far till Tore Karlsson - Ester (moster Ester) Karlssons son) Georg är där begravd med två systrar Gerda o Helga - begravd på Fägre nya kyrkogård - utmed stora gången - med baksida mot söder - stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-02-19


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!