Karl Johan Karlsson med makan Alfrida - begravd på Fägre gamla kyrkogård - på kyrkans vänstra sida - med baksida mot öster - stående gravsten.

 

 
© G Segerstedt 2004-02-19


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!