Alfrida och Karl-Johans barn
Från vänster Olga Karlsson (gift Andersson ), Ingeborg ( kallad Frideborg, Bolla gift Johansson ), Sven Karlsson, Karl Karlsson och Ester Karlsson.
Kortet taget C:a 1923

 


 


Karl-Johan Karlsson

 

 


Karl-Johan Karlsson


Fotona kommer från Ester Karlssons fotoalbum som nu innehavs barnbarnet Git.


© G Segerstedt 2004-10-12