Sven Karlsson ( ändrar efternamn till Skyttman
)Sven och Kristina(Stina) SkyttmanKristina(Stina) Skyttman


Fotona kommer från Esters fotoalbum.


© G Segerstedt 2009-02-10