Bo Nyqvist - begravd på Utby kyrkogård - framsida mot väster.
© G Segerstedt 2004-02-28


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!