Erik o Astrid Nyqvist - begravd på Utby kyrkogård -vid mittengång, framsida mot öster.
© G Segerstedt 2004-02-28


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!