Werner o Elsa Karlsson med sonen Arne och dennes maka Hjördis - begravd på Ullervad kyrkogård - med baksida mot söder - stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-02-28


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!