Emil o Anna Bergström - begravd på Ullervad kyrkogård - med baksida mot söder - stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-02-19


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!