Erik o Gerda Maxe - från gården Åsen i Halna - begravda på Halna kyrkogård - framsida mot söder - stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-02-29


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!