Agust Ek gift 1907-12-30 med Anna Smith


 


1999 G Segerstedt