Alfred och Sven Johansson bröder och söner till Johannes Larsson Edström - begravda på Fägre gamla kyrkogård utmed norra kant - baksida mot norr.
© G Segerstedt 2004-03-01


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!