Agusta o Carl Andersson begravda i samma grav som sonen Arvid med makan Berta - begravd på Ullervad kyrkogård nästan mitten - baksida mot söder - stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-02-19


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!