Foto från 1999

Foto från 2013, Inger Borg.

På Kolbäcks kyrkogård vilar Bror Möller med makan Ellen och dottern Ingeborg.

Text på gravsten:
"BROR MÖLLER
* 1879
1938

FAMILJRGRAV"©  i evighet G. Segerstedt