Egon Segerstedt är begravd i makans föräldrars grav - begravd på Fägre nya kyrkogård - Liggande framför stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-02-19


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!