Carl Segerstedt familjegrav där är begravda makan Emma, Systern Matilda, sonen Linus, sonen Gunnar, ett dödfött gossebarn och dottern Ellen - begravda på Ullervad kyrkogård - nästan mitten och inte långt från norra muren och västra muren - liggande gravsten.
© G Segerstedt 2004-02-19


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!