Johan Emil Hult - begravd på Ransberg kyrkogård (bakom kyrkan) - framsida mot väster - framför ligger sonen Herman o dottern Edit, liggande gravstenar.


Inbjudan till begravning


 


© G Segerstedt 2004-02-28


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!