Ester Edström och Otto Wiktorsson - begravd på Fredsberg kyrkogård - stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-03-07


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!