Georg Segerstedt med maka Emelia - begravda på Ullervad kyrkogård - nästan mitten - stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-02-19


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!