Gottfrid Edström - begravd på Fägre nya kyrkogård - liggande gravsten.
© G Segerstedt 2004-02-19


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!