Här på Norrbärke kykogård vilar Gustaf Borg
Familjegrav

Vänster sida ligger dottern Karin Borg

På höger sidaligger Dottern Svea med make Birger Andersson