Hugo Segerstedt med makan Linnea - begravda på Ullervad kyrkogård - stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-02-19


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!