Johan o Eugenia Edström - begravda på Undenäs kyrkogård - framsida mot öster - stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-03-01


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!