Johannes Larson med hans maka Greta - begravda på Fägre gamla kyrkogård - bakom kyrkan.
© G Segerstedt 2004-03-01


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!