John Torstenfelt - begravd på Ullervad kyrkogård - nästan mitten - baksida mot norr - stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-03-03


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!