Karl Erik Edström med sin andra maka Anna - begravda på Skara östra kyrkogård - stående gravsten med text " KONDUKTÖRN K. E. EDSTRÖM FAMILJRGRAV " - framsida mot öster.
© G Segerstedt 2004-03-06


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!