Nils och Gerda Segerstedt, gravsten stående med baksida mot öster.

Mariestads, begravningsplats skogskapell, Myggebovägen 39.