Nils och Gerda giter sig 1926-11-03


2002-11-09 G Segerstedt