Martin Karlsson * 1916 död 1975 Östergården - son till Svante och Olga - begravd på Fägre nya kyrkogård - norra del mitten - framsida mot församlingshem.




© G Segerstedt 2004-03-01


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!