Svante Karlsson * 1873 död 1936 hans maka Olga * 1878 död 1952 - begravda på Fägre näst nya - väster mitten, framsida mot vägen.
© G Segerstedt 2004-03-01


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!