Åke och Ruth Wallskog begravda på Fägre nya kyrkogård - nästan längst ned mot väster.
© G Segerstedt 2004-02-28


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!