Walfrid Gustavsson med maka Annie - begravd på Fredsberg kyrkogård - stående gravsten -framsida mot väster.
© G Segerstedt 2004-03-16


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!