Oskar Karlsson med maka Hulda - begravd på Lyrestad kyrkogård - stående gravsten -framsida mot väster.
© G Segerstedt 2004-03-10


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!