Karl Ludvig Karlsson med makan Hulda (född Wallskog) - begravd på Lyrestad kyrkogård - framsida mot väster - stående gravsten.
© G Segerstedt 2004-03-10


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!