Per Wallskog familjegrav - begravd på Töreboda kyrkogård - stående gravsten, framsida mot öster.
© G Segerstedt 2004-03-15


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!